De training ALLE TEKSTEN DE BAAS leert kinderen in 6 stappen om goed te kunnen begrijpen waar een tekst over gaat.

Begrijpend lezen is een vaardigheid , die je nodig hebt bij bijna alle schoolvakken. Onder andere bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Maar ook bij het vak rekenen en dan vooral bij de verhaalsommen. Bij deze sommen is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaal in elkaar zit. Daarna kan je pas de som gaan uitrekenen.

Daarom is het zo belangrijk dat kinderen teksten leren begrijpen. Door na te denken over de tekst en vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaan. Je snapt de tekst en kan het in je eigen woorden navertellen.

Het leert kinderen:
WAT
”echt” begrijpen van een tekst is
HOE een tekst te lezen, te begrijpen en te onthouden
WELKE verwijswoorden en verbindingswoorden er zijn
WAAROM een grote woordenschat zo belangrijk is

De training is geschikt voor:
– Kinderen op de basisschool vanaf groep 5.

– Middelbare scholieren.
– Taaldenkers en beelddenkers.


De training bestaat uit 10 lessen:

Les 1: Leesmanieren, ogen trainen en voorstellingsvermogen trainen
Les 2: Stappenplan
Les 3: Kantlijntheorie
Les 4: Opbouw en mindmappen
Les 5: Multiple choice vragen beantwoorden
Les 6: Woordenschat, synoniemen en woordenboek
Les 7: Verwijswoorden
Les 8: Verbindingswoorden
Les 9: Tekstsoorten en aanpak van vragen
Les 10: Tekst aanpakken volgens stappenplan

 

De training ALLE TEKSTEN DE BAAS als groepstraining volgen:
Samen met een vriend of vriendin. Elke les duurt 1 uur en we werken in een map die ook mee naar huis gaat, zodat u als ouder ook mee kan kijken en leren.

De training ALLE TEKSTEN DE BAAS als individuele training volgen:
Elke les duurt 45 minuten en we werken in een map die ook mee naar huis gaat, zodat u als ouder ook mee kan kijken en leren.

De training ALLE TEKSTEN DE BAAS voor scholen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Meer informatie kunt u vinden op de landelijke site : www.begrijpendlezen.cc

Share via
Copy link
Powered by Social Snap